Rødenes Skytterlag (Stiftet. 10 des 1861)
Lokal tid i Rødenes:
Velkommen > Om oss > Historien til skytterlaget

Historien til skytterlaget

Skytterlaget har eksistert lenge, det ble stiftet  10 desember 1861. I boka "Nedlagte Boplasser i R�denes" av Oskar Haugen p� side 30 nevnes det at Hans Theodor Fuglberg som 13 �ring ble truffet av en kule da han var anviser for skytterlaget i 1866. 



Det eldste skytterlaget i Norge heter Skydeselskapet Skarpskytten og ble dannet i 1849. (kilde) Id Skydeforening ble stiftet i 1859 (kilde), Fredrikstad skytterlag og Halden skytterlag ble begge stiftet i 1860. Urskog skytterlag (Aurskog), H�land/Bj�rkelangen skytterlag og Tr�gstad skytterlag i 1861, samme �r som v�rt lag. Sarpsborg skytterlag ble stiftet i 1862 og �ymark skytterlag f�rst i 1884 og DFS ble opprettet i 1893 (Stortingsvedtak i 1892). F�r DFS fantes to organisasjoner, �Centralforeningen for utbredelse av L�gems�velser og Vaabenbruk� fra 1861 og �Folkev�bningssamlagene� fra 1881. Opprettelsen av Centralforeningen f�rte til at man i mange byer og bygder stiftet skytterlag.